Staj

Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) Staj Başvurusu

Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA)

Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) staj programı, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yakın zamanda kim olduğuna bakılmaksızın bir üniversite diploması almış ve yeni bir profesyonel kariyerin başlangıcını yapacak olan, çoğunlukla genç üniversite mezunlarına yöneliktir. Ayrıca, stajyer adaylara, tez hazırlayan öğrencilere ve müfredatlarından dolayı staj yapma zorunluluğu olan öğrencilere de yöneliktir.

Ajansın faaliyetleri ile ilgili geçmişi olan seçilmiş kursiyerlere hizmet içi eğitim verilmektedir.

BAŞVURU LİNKİ

Nasıl başvurulur

Bir sonraki oturum 1 Eylül 2020’de başlayacak.
Başvuru yapabilmek için başvuru formunu doldurup online göndermeniz gerekmektedir.

Lütfen başvurudan önce tüm başvuru belgelerini, özellikle başvuru sürecini ayrıntılı olarak açıklayan ERA’daki stajları düzenleyen kuralları dikkatlice okuyunuz.

ERA’daki stajın amaçları:

  • Kursiyerlere ERA’nın amaçlarını ve faaliyetlerini anlamalarını sağlamak;
  • Kursiyerlerin Ajansın farklı faaliyet alanlarında ERA’nın günlük çalışmaları hakkında pratik deneyim ve bilgi edinmelerini sağlamak;
  • Yeni yönetişim ruhu içinde ve gerçek Avrupa vatandaşlığı bilinci oluşturmak için aktif katılım yoluyla Avrupa entegrasyonunu teşvik etmek;
  • Stajyerlerin çalışmaları sırasında edindikleri bilgileri veya mesleki kariyerlerini hayata geçirmelerini sağlamak.

1. STANDART STAJ ( 4 alt türe ayrılmıştır):

1.1 Üniversite Eğitiminden Sonra Staj

Bir yüksek öğretim kursunun ilk döngüsünü (yani üniversite eğitimi) tamamlayan ve başvuru için kapanış tarihine kadar tam derece veya eşdeğeri olan kişiler için.
Bu tip staj için aylık 1.298 € tutarında hibe, seyahat masraflarının geri ödenmesi, ücretli izinler ve personele ayrılan eğitim fırsatları da sunulmaktadır.
İlkbahar veya Sonbaharda başlayarak, her biri 10 ay boyunca yılda iki kez standart stajlar düzenlenmektedir.

1.2 Tez stajları

Üniversiteye veya dengi bir eğitim kurumuna devam eden ve bir lisans tezi veya eşdeğeri hazırlayan öğrenciler için.
Eğitimin amacı tez konusu ile doğrudan ilgili olmalıdır. Destekleyici belgeler temelinde konaklama için ayda 300 € ‘ya kadar bir geri ödeme yapılır.

1.3 Geçici staj (özel veya kamu kuruluşundan)

Halihazırda çalışan ve ERA’nın operasyonel faaliyetlerini tanımak isteyen kişiler için.
Esas olarak ERA paydaşlarına yöneliktir. Bu tür stajlar için hibe ödenmez ve geri ödeme yapılmaz.

1.4 Ajans ile Avrupa Komisyonu arasında üçüncü ülkelerle işbirliği programlarını kapsayan (örneğin, IPA veya EUMedRail hibe anlaşmaları) hibe anlaşmaları kapsamındaki stajlar.

Bu tür stajlar, imzalanan hibe anlaşmalarını uygulamak için üçüncü ülkeler tarafından belirlenen yetkilileri ağırlamak için yapılır.

2. ÖĞRENCİ STAJI

Müfredatları nedeniyle bir yükümlülüğü olan öğrencilerin bir eğitim dönemine girmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.
En fazla iki ay sürebilir. Hibe ödenmez ve geri ödeme yapılmaz.
Öğrenciler, okul / Üniversite tarafından verilen bir staj “anlaşması” sağlamalıdır.
Başvurmak için, Europass formatında CV nizi ve stajyerin amacını, süresini ve hedeflerini belirten bir motivasyon mektubu ekleyip başvuru formunu doldurup e-mail olarak göndermeniz gerekmektedir. Süreci kolaylaştırmak için İngilizce veya Fransızca kullanımı şiddetle tavsiye edilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

  • Avrupa Birliği Üye Devletleri, katılan bir ülke veya Avrupa Ekonomik Alanı adayları.
  • Ancak, diğer üçüncü ülkelerin sınırlı sayıda vatandaşı da ERA’nın operasyonel önceliklerine göre kabul edilmektedir.
  • Adayların İngilizce olması gereken en az iki AB resmi dili hakkında çok iyi bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.
  • AB üyesi olmayan ülkelerden başvuru yapanlar mükemmel bir İngilizce diline ve ikinci bir dile iyi hakim olmalıdır (mutlaka resmi bir AB dili olmak zorunda değil).

Daha önce hiç Avrupa Kurumunda veya Kurumunda çalışmayan veya eğitim almayan adaylara öncelik verilecektir.

Daha Fazlasına Bu Linkten Ulaşabilirsiniz: TIKLAYIN

TWITTER SAYFAMIZ