Genel

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ Logo

Erasmus+ Programı, adını rönesans hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Desiderius Erasmus’dan (1469-1536) alır.
Erasmus+ programı; eğitim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları arasında Avrupa Birliği’nin uyguladığı hibe programıdır.
Erasmus+ Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarını yenilemeyi amaçlamaktadır.
Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapılıyor. Yeni program ile amaçlananlar ise şöyle:

  • kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,
  • kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi,
  • istihdam olanaklarının arttırılması

Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecek.